Diumenge II de Quaresma

Cicle: 
A
Temps: 
Quaresma
Domingo, 5 Marzo 2023
P. Josep Vilarrubias Codina, cmf

Aquest és el meu Fill; escolteu-lo

El relat de la Transfiguració del Senyor és un teixit preciós de símbols i evocacions que nos situa davant el misteri del Jesús pasqual Ressuscitat.

Després de l’anunci contundent de Jesús sobre la seva passió i mort a mans de les autoritats religioses calia posar l’accent en la Glorificació. La Passió no té sentit sense la Resurrecció que dóna tot el sentit a la persona del Salvador, el seu missatge i el nostre seguiment.

El relat de la Transfiguració del Senyor és espectacular: un teixit de detalls molt ben travats que en el fons són símbols de quelcom que l’evangeli vol mostrar, recalcar i fer-nos viure. Anem veient:

* Jesús prengué Pere, Jaume i Joan:Aquest son precisament els tres deixebles que seran testimonis de l’agonia de Jesús a Getsemaní.

- Quan celebrarem l’alegria de la Resurrecció, veurem els nostres sofriments en la perspectiva pasqual de Mort i Resurrecció.

* Els dugué dalt una muntanya alta. La muntanya era lloc d’encontre amb Déu, el núvol dalt la muntanya era manifestació de la presència de Déu. Recordem que en la mentalitat d’aquell temps el cel de Déu era dalt el firmament i per tant una muntanya alta hi era més a prop.

- Es tracta doncs en aquest relat, d’una experiència intensa de Déu.

* Es transfigurà davant d’ells. L’esplendor radiant de blancor i lluminositat era expressió de la grandesa de Déu.

- Se’ns presenta aquí Jesús en la grandesa de la seva divinitat. Nosaltres en Ell tenim Déu Fill que ens mena cap el Pare.

* També se’ls aparegueren Moisès i Elies, que conversaven amb ell. Els dos personatges sintetitzen la història d’Israel en la seva llarga espera de la vinguda del Messies: Moisès el legislador i Elies el Profeta.

- El Crist Transfigurat és l’esperat dels segles, el Messies Salvador. En Ell s’acompleix el projecte salvador de Déu anunciat de temps antics

* Pere va dir: Que n’estem de bé aquí. Si voleu hi faré tres cabanes. Pere, fora de sí, intent d’aturar el goig del moment.

- Nosaltres al seguir Jesús no ens podem aturar en les satisfaccions humanes del camí. La mirada endavant ens mena vers la nostra transfiguració en el Crist sofrent i Ressuscitat.

* Els cobrí un núvol lluminós. Del núvol estant se sentí una veu: Aquest és el meu Fill... Escolteu-lo. És la veu de Déu Pare que ens presenta Jesús com el seu Fill, l’estimat. Una veu que ja s’havia fet sentir en el Baptisme de Jesús. I ara afegeix: escolteu-lo.

- Hem arribat al cor del missatge: en una mena de cercles concèntrics ara ja som al centre: El Pare ens diu d’escoltar Jesús, Ell que és la Paraula del Pare. Paraula creadora, transformadora, salvadora.

Paraula que ens fa fills transfigurats a imatge del Crist, si és que nosaltres l’escoltem.

* Els deixebles s’esglaiaren. Es prostren plens de pànic. Era tradició que si algú veia Déu moria immediatament.

- L’esglai, en moments de desconcert dins nosaltres mateixos en poden deixar atuïts. Sort tenim que no estem sols.

* Jesús s’acostà, els tocà i digué: Aixequeu-vos, no tingueu por. Ells alçaren els ulls i no veieren ningú més sinó Jesús, ell tot sol. No serà el cas de viure sempre amb la lluminosa experiència de la Muntanya Alta.

- La nostra vida ha estat tocada pel Crist, el Transfigurat, mort i Ressuscitat. Però tot succeeix com si res d’això no passés. I anem fent camí, camí de desert, sovint a les fosques, potser amb entropessades i caigudes. Però, l’Esperit del Crist Transfigurat ens il·lumina, ens dona la força, ens condueix: No tingueu por. Soc aquí.

* Mentre baixaven de la muntanya Jesús els manà que no diguessin res a ningú fins que el Fill de l’home no hagués ressuscitat d’entre els morts.

Si el cor del missatge és la Veu del Pare que ens diu d’Escoltar el seu Fill, l’esclat de la Transfiguració és una anticipació del Misteri Pasqual de la Mort i Resurrecció del Senyor.

Tipus recurs pastoral: