El bisbe Piris envia a evangelitzar els Agents de Pastoral de la diòcesi

26/09/2013
Galeria de fotos: 

El teatre de la Casa de l’Església de Lleida quedà petit per acollir totes les persones que van participar en la celebració de l’enviament el passat dijous 26 de setembre, per la qual cosa s’habilità l’oratori de la Mare de Déu de l’Acadèmia, on a través d’una pantalla, es podia seguir la celebració.

A l’igual que els apòstols van ser enviats a evangelitzar, el bisbe de Lleida, a començament de curs, envia els Agents de Pastoral a escampar la bona Nova de l’Evangeli i a ser testimonis de l’amor de Déu. I ho fa en una celebració senzilla però plena de contingut. Primer presentà el missatge per al present curs “Arrelats en la paraula de Déu”. Més curt en extensió que les cartes pastorals dels anys anteriors, però amb dos objectius molt clars, alhora que fàcils d’aplicar a totes les parròquies. Per una banda, donar prioritat a la lectura creient de la Bíblia, per tal de revitalitzar la fe, i per l’altra, enfortir i consolidar el nucli de persones que són l’ànima de cada comunitat parroquial i que asseguren el seu funcionament ordinari. Ambdós objectius han d’anar paral·lelament.

Després, cants i pregàries adients a l’enviament. Tot seguit, el bisbe Joan formulà unes preguntes sobre la tasca a desenvolupar, que els assistents contestaren acceptant el repte encomanat. Per últim, el Sr. Bisbe imposà les mans i donà la benedicció a tothom.

Enguany, però, aquest acte s’ha fet coincidir amb la presentació del llibre “Entre tots i per al bé de tothom”, que recull les quatre cartes pastorals del bisbe Piris, i que la diòcesi de Lleida ha publicat per felicitar-li en ocasió de les seves noces d’or sacerdotals i 5è aniversari del seu servei episcopal a la diòcesi. Tres autors més completen el llibre: Mons. Sebastià Taltavull, bisbe auxiliar de Barcelona, que fa una lectura teològica de les cartes; l’historiador Manuel Lladonosa, amb l’article “Una Església en diàleg amb la cultura i la justícia” i la pedagoga Carme Agustí, amb l’article “Església, signe i salvaguarda de la transcendència de la persona”.

La presentació del llibre ha estat a càrrec de Mons. Taltavull, que ha qualificat les cartes pastorals com a 4 partitures seguides dintre d’un mateix concert, i en la línea del lema episcopal del bisbe Joan “Perquè tinguin vida”. En aquest sentit ha lloat el projecte dels habitatges socials a les dependències del Seminari diocesà, que s’avança en el temps, al suggeriment del Papa Francesc de dedicar els edificis religiosos deshabitats a activitats socials. L’exposició entusiasta que ha fet el bisbe Taltavull sobre les cartes pastorals del bisbe Piris, ens convida i engresca a relellir-les i posar-les en pràctica.

Per la seva part, el bisbe Joan agraí a tothom les mostres d’afecte i ens emplaçà a l’Eucaristia del pròxim diumenge, a la Catedral, per donar gràcies a Déu pels seus “primers” 50 anys de sacerdoci.

Conxita López Torres