Inici de curs de l’arxiprestat “Perifèria”

04/10/2011

L’arxiprestat “Perifèria” inicià el curs pastoral el passat dimarts 4 d’octubre, als locals de la parròquia Sant Agustí, de la Bordeta.

La reunió tingué lloc a quarts de 9 del vespre, i estaven convocats els membres dels Consells de Pastoral de les cinc parròquies que formen l’arxiprestat. Participaren una trentena de persones.

L’acte començà amb la presentació dels assistents, donat que havia persones que acudien per primera vegada. Tot seguit es feu una pregària.

Després, el salesià Joan Valls presentà el missatge que el Bisbe Piris ha adreçat aquest curs a l’Església de Lleida «Presència d’Església a la societat», dedicant especial atenció a les 8 propostes pastorals del document. I informà que tant els preveres de l’arxiprestat com el Consell de Pastoral Arxiprestal havien decidit dedicar més atenció i mitjans a la proposta nº 5: “La preparació per al baptisme”.

Es passà a la reunió per grups on es reflexionà sobre els reptes que planteja aquesta proposta pastoral, i es constatà que cal un treball de sensibilització tant dins com fora de la comunitat cristiana, per tal què el sagrament sigui el cimal d’un procés i no el principi d’aquest. Això suposarà iniciar o reiniciar en la fe els pares que vulguin batejar els seus fills.

La secretària del Consell Pastoral Arxiprestal informà de les activitats en comú que tindran lloc durant aquest curs, abans però, s’agraí amb un fort aplaudiment al Sr. Antonio Monclús el servei de secretari que ha fet durant els darrers anys.

Per acabar, l’arxiprest Mn. Joan Jové, engrescà els assistents a implicar-se en aquest projecte amb el convenciment de ser llevat dins la comunitat arxiprestal.

Conxita López Torres