Final de curs de la Catequesi Familiar

07/06/2013

Ha finalitzat el curs 2012/2013 i també una nova edició de la Catequesi Familiar, que es duu a terme des de fa anys a la nostra parròquia de St. Antoni M. Claret. Com a cloenda, el passat 7 de juny, vam fer una festa durant la qual vam compartir una eucaristia i un berenar amb tots els nens i nenes de catequesi i els familiars que els van acompanyar.

Aquest curs han fet la Primera Comunió 50 infants, nens i nenes que, juntament amb les seves famílies, han adquirit el compromís de seguir les ensenyances de Jesús, d’estimar per damunt de tot i fer sempre el possible per millorar i créixer com a persones. De tot plegat en vam parlar en la darrera reunió amb les mares i els pares dels infants de 2n any de catequesi. Aquesta reunió tenia com a objectiu revisar com ha anat el curs i saber què els ha semblat més interessant en aquest procés d’acompanyament en la formació educació religiosa dels seus fills i filles, així com valorar quines estratègies de seguiment post-comunió es podrien establir amb les famílies interessades.

En relació amb els diferents elements que configuren la Catequesi Familiar (trobades quinzenals infants-catequista; trobades mensuals pares-mares-catequistes-P. Nemesi; fitxes de treball; eucaristies familiars mensuals,...), es van valorar de manera molt positiva els següents aspectes:

  • L’educació i la comunicació dels valors cristians en positiu, perquè és una manera més eficaç de transmetre el missatge de Jesús.
  • La possibilitat de reflexionar en família i de treballar cada tema a partir dels materials de catequesi (fitxes, textos, cromos), que faciliten com introduir la importància de cada valor en relació amb les activitats quotidianes dels infants.
  • L’ampliació i descobriment de la nostra cultura religiosa, que no sempre els pares-mares tenen al dia.
  • L’aplicació pràctica en el dia a dia dels conceptes/valors que es transmeten en la Catequesi Familiar: l’estimació, el compartir, l’esforç, la veritat,...
  • La comprovació que aquests valors/aprenentatges que s’adquireixen en la infantesa, treballats en família, perduren.
  • L’adaptació de les eucaristies familiars, tant pel que fa a les lectures, els cants, les ofrenes, el power point, la participació activa de grans i petits... com per la regularitat del calendari (l’últim diumenge de cada mes).

Arran d’aquestes aportacions, algunes famílies van mostrar interès a donar-li continuïtat a aquesta formació religiosa, per la qual cosa es va comentar que l’equip parroquial estudiarà la possibilitat de facilitar algun sistema mètode online (a través del web de la parròquia) que proporcioni materials de post comunió a les famílies. També es va plantejar la possibilitat de fer trobades trimestrals amb els infants/famílies que vulguin continuar. 

També es va fer la valoració de les eucaristies de les Primeres Comunions (8 en total al llarg dels dos últims caps de setmana de maig). Com a aspectes a millorar es va comentar que en algunes celebracions hi va haver força xivarri de la canalleta petita, soroll, adults que parlaven entre si, cops de porta, ... que dificultaven el seguiment de l’eucaristia; les mateixes famílies són conscients que això és degut que a tot arreu hi ha persones maleducades, que mostren poc respecte envers l’acte i no saben estar/comportar-se als llocs; reconeixen també que no sempre és fàcil comunicar-se amb totes les persones que integren la família i amistats convidades i fer-los partícips de la importància de l’acte. No obstant això, tothom va manifestar que totes les cerimònies van estar organitzades de manera molt senzilla i acollidora i van valorar positivament la participació activa de pares, mares i infants.

En resum, es pot concloure que la Catequesi Familiar és un model de formació religiosa molt ben valorat per les famílies, que ha de tenir continuïtat perquè respon a una manera de viure  amb conviccions i valors de vida cristiana.                      

IHD  / Juny  2013